Întreprinderi şi afaceri mici şi mijlocii

Captura volumelor mari de documente

OCR, PDF şi conversia documentelor

Gestionarea cărţilor de vizită

Dicţionare şi unelte de traducere

Servicii lingvistice